پلکان و هندریل و فنس های کامپوزیتی

پلکان و هندریل و فنس های کامپوزیتی

یکی از خصوصیات و ویژگی های محصولات کامپوزیتی سبکی است. وزن این مواد یک چهارم وزن فولاد می باشد و سبکی آن ها مهندسان را به استفاده از آن ها در سبک سازی ترغیب می کند. عموما حفاظ، پلکان و هندریل در صنایع مختلف و حتی مکان های توریستی بر روی یک سازه فلزی یا بتنی اجرامی شود که استفاده از نوع کامپوزیتی کمک شایانی به پایین آوردن وزن بارگذاری شده بر روی سازه میکند. این موضوع به خصوص در صنایع دریایی، سکو های نفتی و گازی و بنادر هنگام طراحی walkway  ها بر روی سازه مشهود است.

 1,097 total views,  1 views today